เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต

Advertisements

ไวรัส วายร้าย มะเร็งปากมดลูก

ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูด

ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลพิษณุเวช ขอเชิญคุณแม่ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลพิษณุเวช ขอเชิญคุณแม่ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลพิษณุเวช ขอเชิญคุณแม่ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีดี ที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมงานเบาหวานโลก กับ รพ.พิษณุเวช

ศิลปะสร้างศักยภาพสมอง

เชิญร่วมกิจกรรม ศิลปะสร้างศักยภาพสมอง

บริการห้องพักผู้ป่วยใน