คณะแพทย์

ะแพทย์ของโรงพยาบาล

 • กุมารแพทย์ โรคหัวใจ
  พญ.อิงคนิจ ชลไกรสุวัฒน์ (Part time)
  พญ.วรวรรณ จิตต์ธรรม (Part time)
 • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  แพทย์หญิงพรรณทิภา จินตนาประวาสี (part time)
 • ศูนย์สุขภาพ 
  นายแพทย์อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา (Part time)
 • อายุรกรรม
  พญ.นฤชยา พัฒนา (Part time)
  นพ.ปรมินท์ สันติทฤษฏีกร (Part time)
  พันตรีนายแพทย์วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน (Part time)
  นายแพทย์ วานัส ศิริโภคารัตนา (Full time)
  นายแพทย์อรรณพ นาคปฐม (Full time)
  นายแพทย์ เกียรติชัย เจริญสวรรค์ (Full time)
 • ศัลยกรรม 
  แพทย์หญิงพัลลภา วงค์วนากุล (Part time)
  นายแพทย์อำพล ซังเอียด (Part time)
  นายแพทย์ ดิเรก ติระวัฒน์(Full time)
  นายแพทย์ มงคล สุนทราคม (Full time)
  นายแพทย์ พิชัย ทรัพย์สุนทร( Full time)
 • สูตินรีเวช
  แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ วีระวานิช (Part time)
  นายแพทย์ สุรศักดิ์ เรืองวีรยุทธ (Full time)
  นายแพทย์ สุรพล สุริยคุณ (Full time)
 • กุมารเวช
  นายแพทย์ วิชัย ศิริโภคารัตนา (Full time)
  นายแพทย์ ชาญชัย เกษมโกศลศรี (Full time)
 • โสต ศอ นาสิก
  แพทย์หญิง ศรีรัตน์ ชุติพงษ์วิเวท (Full time)
 • ทันตกรรม
  ทันตแพทย์ สมชัย สมบัติวัฒนางกูร (Full time)
 • วิสัญญีแพทย์
  แพทย์หญิง รุ่งกานต์ สุนทราวิวัฒน์ (Full time)
 • รังสีแพทย์
  แพทย์หญิง อมรรัตน์ บุษบารติ(Full time)
 • แพทย์ Part time Consult
  แพทย์หญิง เมจินี เด่นศรีวิวัฒน์
  แพทย์หญิง สุทธินี คำปิวทา
  นพ.อดิศร ศิริเจริญพันธ์
  นพ.วิเศรษฐ วัชโรทน
  นพ.ชูศักดิ์ เอื้อวิจิตรพจนา
  นพ.วีระศักดิ์ พงศ์วีรวิชญ์
  นพ.พงษ์สิทธิ์ ชุนพงษ์ทอง
  พญ.พรรณพิมล ตันติจารุกร
  พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย
  นพ.อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา 
Advertisements

One response to this post.

 1. Posted by Carol Prewett on มีนาคม 7, 2012 at 10:17 AM

  Dear Dr Amornrat,

  My name is Carol Prewett. I am living here on Long-Stay from USA. My Mother, Ann Prewett is with me. As is my Military retired older brother Johnnie and His Thai Wife Jai. (and extended family) We all live together near Uttaradit, in the village of Lamton. The drive is about 9 hour from Lampton to Bangkok, each way.)

  I was referred to you by Dr Sith Sathornsumetee of Bangkok Hospital, whom I saw on Saturday, 3/3/2012. I had an MRI
  procedure (9:00am) followed by appointment with Dr Sith at 11:am the same day. The Brain Cancer MRI tooke OK, No new growth and holding steady.
  He suggested that maybe it would be possible to have the MRI procedure completed in Pitsanuevj, and the the Disk sent to him for review.
  Can you please help me with this plan..What do you suggest??
  Many Thanks for you response.
  Sincerly, Carol Prewett:):):)

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: