เกี่ยวกับพิษณุเวช

     
     โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง ก่อตั้งและเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2525 โดย นายแพทย์สุเทพ และ แพทย์หญิงนิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ ซึ่งมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะให้ประชาชนในเขตนี้ได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดีมีคุณภาพ และทันท่วงที 
      โรงพยาบาลพิษณุเวชให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่พักรักษาในโรงพยาบาล โดยเริ่มจาก 50 เตียงจนกระทั่งปัจจุบันขยายเป็น 150 เตียง ประกอบด้วย ห้องธรรมดา ห้องพิเศษ ห้อง VIP ห้อง Suite ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องคลอดและห้องอภิบาล (ICU) 
     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลพิษณุเวชสร้างภาพพจน์ที่ดีในด้านงานสุขภาพบริการโดยได้เลือกสรรและ รวบรวมแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ รวมทั้งยาและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาให้บริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาพยาบาล
    อีกทั้งการนำระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ มาใช้งานในทุกจุดของการบริการ ทำให้มั่นใจได้ว่าขั้นตอนการบริการทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วนและรวดเร็ว ภายใต้จุดยืนของโรงพยาบาลพิษณุเวชและพนักงานทุกคนว่า 

” สร้างเสริมสุขภาพตั้งแต่วันนี้    เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า 
        ตระหนักในคุณค่าของชีวิต   โรงพยาบาลพิษณุเวช”
 

โรงพยาบาลพิษณุเวช    
211 ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
โทรศัพท์.  055-909-000  โทรสาร. 055-909-005

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: